*

 
 

 

Flygplatsen -
information för flygande

Historiskt -
hur var det förr?

Fotograferat -
bildbank

 

 

 

 
 

 
 

 

Evenemang -
tidigare och kommande

Möjligheter -
boka egna aktiviteter

Miljö -
tänk på den

 

 

 

 
 

 
 

 

Kost & logi -
information och länkar

Länkar -
ta dig vidare

Tag kontakt -
ring eller skriv

               
 
Om du har egna erfarenheter av hur det var på Bunge flygfält förr i tiden och vill dela med dig av dina berättelser eller bilder, kontakta oss gärna per e-post här.

 

 


Klicka på bilden för att se några bilder från Bunge flygfält
med omnejd.

Efter första världskriget påbörjades en omstrukturering av det svenska försvaret vilket bidrog till att fästningen i Fårösund lades ned. 1930 väcktes tankarna på ett modernt kustartilleriförsvar i området. Försvarsbeslutet från 1936 innebar att Fårösund skulle försvara norra Gotland med sjö- och flygstridskrafter. Behovet att kunna stationera bombflyg på Gotland gjorde att försvarsstaben undersökte möjligheterna att stationera upp till 20 bombflygplan på ön. Rekognoseringarna resulterade i förslag att bygga ett fält nära marinflygbasen i Fårösund. Det blev Bungefältet. År 1937 påbörjades arbetet med att anlägga rullbanor och hangarer och flygplatsen stod klar 1939.
 
 
   

En division om nio J9 jaktplan från F9 (Säve i Göteborg) förflyttades i början av sommaren 1940 tillfälligt till Bungefältet. Den 10 juli förflyttades F9:s båda divisioner J8 Gloster Gladiator till Bungefältet. De hade formen av skoldivisioner, och i juli kom de första eleverna, så kallade "silverflygare" till Bunge för fortsatt utbildning. J9-divisionen flyttade till Roma-fältet (mitt på Gotland) när J8:orna kom till Bunge.
 

 
    Flygvapnet hade större delen av sommaren 1943 två divisioner baserade på Bunge- och Romafälten. Det va B3:or från F1 Hässlö, S16 Caproni och S17 från F11 i Nyköping. I juli kom en division J9:or från F8 Barkarby. Marinflyget i Fårösund flög spaning med S12 och T2. I mars 1944 ökade spänningen i området runt Gotland. För att hindra överraskande anfall spärrades flygfälten i Bunge och Roma med undantag för själva landningsstråket.
 
 
    F4 i Östersund hade under en flygvapenövning i september 1944 huvuddelen av sina B17 baserade i Bunge.
 
 
    Flygfältet, som var övningsfält 1939-1965 och militär flygplats 1965-1991, användes för flygvapnets propellerplan. Förutom nyttjandet som krigsflygfält har en omfattande flyglottautbildning skett inom anläggningen. Den militära flygverksamheten, liksom lottautbildningen, upphörde 1991. Området har därefter och fram till nu nyttjats för olika verksamheter.

Ref. Svensk flyghistorisk tidskrift 2/1991.