Bakgrund

Efter första världskriget påbörjades en omstrukturering av det svenska försvaret vilket bidrog till att fästningen i Fårösund lades ned. 1930 väcktes tankarna på ett modernt kustartilleriförsvar i området. Försvarsbeslutet från 1936 innebar att Fårösund skulle försvara norra Gotland med sjö- och flygstridskrafter. Behovet att kunna stationera bombflyg på Gotland gjorde att försvarsstaben undersökte möjligheterna att stationera upp till 20 bombflygplan på ön. Rekognoseringarna resulterade i förslag att bygga ett fält nära marinflygbasen i Fårösund. Det blev Bungefältet. År 1937 påbörjades arbetet med att anlägga rullbanor och hangarer och flygplatsen stod klar 1939.

En division om nio J9 jaktplan från F9 (Säve i Göteborg) förflyttades i början av sommaren 1940 tillfälligt till Bungefältet. Den 10 juli förflyttades F9:s båda divisioner J8 Gloster Gladiator till Bungefältet. De hade formen av skoldivisioner, och i juli kom de första eleverna, så kallade "silverflygare" till Bunge för fortsatt utbildning. J9-divisionen flyttade till Roma-fältet (mitt på Gotland) när J8:orna kom till Bunge.

 

F4 i Östersund hade under en flygvapenövning i september 1944 huvuddelen av sina B17 baserade i Bunge.

Flygfältet, som var övningsfält 1939-1965 och militär flygplats 1965-1991, användes för flygvapnets propellerplan. Förutom nyttjandet som krigsflygfält har en omfattande flyglottautbildning skett inom anläggningen. Den militära flygverksamheten, liksom lottautbildningen, upphörde 1991. Området har därefter och fram till nu nyttjats för olika verksamheter.

Ref. Svensk flyghistorisk tidskrift 2/1991.

Om Bunge flygfält

Flygfältet byggdes 1939 och var under andra världskriget en viktig del i det Svenska försvaret. De tre asfaltsbanorna gjorde att flygfältet kunde användas året om. Visby flygplats fick inte sin hårdgjorda landningsbana för än 1958 och fram tills dess utgjorda Bunge flygfält en viktig livlina för Gotland när det inte var landningsbart i Visby.

Efter propellerflygplanens urträde från Flygvapnet var flygfältets banor för korta för de nya jetflygplanen. Bunge flygfältet användes till ett flertal olika områden och i slutet på 60-talet började man utbilda Flyglottor. Den populära ”Bungeskolan” levde kvar till början på 90-talet och över 10 000 flyglottor fick oförglömliga minnen efter genomförd utbildning.

Sedan 2001 har flygfältet övergått till privat ägo. Förutom stor nytta inom det samhällsnyttiga flyget så används flygfältet av en rad olika arrangemang.